Videoinspektion

Dansk Ventilations Rens kan tilbyde kanalrens samt inspektion af jeres kanaler for at konstatere behovet for en rensning af disse.

Vi føre et lille videokamera ind i kanalsystemet og filmer derved alt der måtte være i kanalerne.


Ventilationskanaler bør jævnligt kontrolleres for at se hvilken tilstand disse er i. Vi tjekker for støv, skidt eller fedt, og gennemgår den generelle stand af jeres ventilations kanaler. Beskidte kanaler og armaturer betyder nedsat funktion og dårligt indeklima samt øget energi forbrug. Kanalrensning kan bla. forebygge bakterievækst og skimmelsvamp i rørsystemet.

Et rent kanalsystem forebygger også brand og eksplosion fare, da støvet eller fedt kan antænde en eksplosions lignende brand. Selve rensningen, kan i de fleste tilfælde, udføres indenfor normal arbejdstid, med i visse tilfælde kræve det mere adgang og mere udstyr, så der kan vi ligge rensningen uden for normal arbejdstid.

Selve rensningen foregår ved at kanalsystemet afspærres zonevis og sættes under stort undertryk, således der ikke svines ned i de berørte rum. Alt støv og snavs opsamles i en mobil filterkasse og bortskaffes.

Før og efter rensningen af jeres kanaler kan vi tilbyde at foretage et videoinspektion af jeres kanaler.

Filmen lægges ned på en USB nøgle, så I altid har dokumentation for tilstanden af jeres kanaler.


            Dansk Ventilations Rens    /       Avedøreholmen 84, 2650 Hvidovre      /      E-mail:   sb@dk-rens.dk     /        CVR: 36 97 71 67