Skimmelsanering

Hvis du som beboer har begrundet mistanke om, at der er skimmel i din bolig, bør du kontakte dit ejendomskontor eller din udlejer.

Hvis du som driftsansvarlig har begrundet mistanke om, at der er skimmelsvamp i en bolig, kan du kontakte os, vi kan undersøge, om der er tale om et skimmelsvampeproblem, dels kan udbedre en eventuel skade.

Årsag og skadens omfang

En årsagsafklaring starter ofte med en bygningsundersøgelse. Heri indgår prøvetagning til at dokumentere tilstedeværelsen af skimmelsvækst samt til at vurdere omfanget af angrebet. Hvis undersøgelserne viser, at der er skimmelsvampeskader, skal fugtproblemet, der er årsag til skimmelvæksten, løses, og skimmelvæksten skal så vidt muligt fjernes.

Dansk Ventilations Rens kan give råd og vejledning om, hvordan skaden udbedres. Vi kan også vurdere, hvorvidt det er nødvendigt, at foretage en egentlig skimmelsanering, herunder om der er brug for at tage særlige forholdsregler.

Skimmelsanering

Når skimmelsvampeskaden er så omfattende, at det er besluttet at foretage en skimmelsanering, er det næste skridt at få fugtproblemet løst og dernæst at fjerne skimmelvæksten.

Fugtproblemet skal løses:​ Afhængig af årsagen til fugtproblemerne vil det ofte være nødvendigt at få rettet op på de mangler, der er årsag til fugtproblemerne og dermed til den uønskede skimmelvækst. Det kan fx være tætning af utætte installationer, reparation af murværk eller andet. Dansk Ventilations Rens har et tæt samarbejde med håndværker inden for de forskellige fag, der kan hjælpe med dette arbejde.

Skimmelvæksten skal fjernes:​ Når fugtproblemet er løst og det angrebne område er affugtet, skal skimmelsvampen fjernes. Dansk Ventilations Rens tilbyder at foretage dette arbejde. Der er flere måder at gøre det på, bl.a. mekanisk afrensning, kemisk afrensning og tørdampafrensning.

            Dansk Ventilations Rens    /       Avedøreholmen 84, 2650 Hvidovre      /      E-mail:   sb@dk-rens.dk     /        CVR: 36 97 71 67